Αντικείμενο έργου:

  • Εγκαταστάσεις δικτύων σωληνώσεων και διασύνδεση τους με υφιστάμενα για την θέρμανση του Δημοτικού κολυμβητηρίου.
  • Εγκαταστάσεις Χαμηλής Τάσης και αυτοματισμού.