Τα έργα μας

Μια επιλογή από τα έργα μας!

MergaChatzikampouris

Οι εταιρείες μας αναλαμβάνουν έργα στους παρακάτω 4 τομείς:

Κτιριακά Έργα

Έργα Υποδομής

Βιομηχανικά Έργα

Ειδικές Υπηρεσίες - Κατασκευές